ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ເຮືອງອານົງ

ບ້ານ ນ້ຳຊັນ, ເມືອງ ປາກກະດິງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ