ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ດອນກອຍ

ບ້ານ ດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ