ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ໜອງແຕ່ງ

ບ້ານ ໜອງແຕ່ງໃຕ້, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ,

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ