ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ກິ່ງນະກອນ

ບ້ານ ນາໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ