ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ນາຊາຍທອງ

ບ້ານ ນາຊາຍທອງເໜືອ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ