ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ດົງກະໂລງ

ບ້ານ ດົງກະໂລງ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ