ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ແກ້ງແຮດ

ບ້ານ ແກ້ງແຮດ, ເມືອງ ໄຊບູລີ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ