ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ໂພນໂຮງ

ບ້ານ ນາກ່ຳ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ