ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 30/12/2021

  1. Home
  2. »
  3. ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 30/12/2021

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 1330/ອຄ.
ລົງວັນທີ 30/12/2021 ໃຫ້ມີຜົນວັນທີ 01/01/2022; ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.