ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 03/11/2022

  1. Home
  2. »
  3. ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 03/11/2022

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1549/ອຄ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 02/11/2022.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 03/11/2022; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ