ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 13/05/2020

  1. Home
  2. »
  3. ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 13/05/2020

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ
ເລກທີ 0465/ອກ.ກຄພນ. ຄສລ, ລົງວັນທີ 13/05/2020
ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 14/05/2020
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.