ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 22/04/2021

  1. Home
  2. »
  3. ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 22/04/2021

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 0303/ອຄ.ກຄພນ.
ລົງວັນທີ 22/04/2021 ໃຫ້ມີຜົນວັນທີ 23/04/2021; ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.