ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 16/12/2021

  1. Home
  2. »
  3. ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 16/12/2021

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 1255/ອຄ.
ລົງວັນທີ 16/12/2021 ໃຫ້ມີຜົນວັນທີ 17/12/2021; ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.