ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 11/08/2022

  1. Home
  2. »
  3. ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 11/08/2022

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 1045/ອຄ.
ລົງວັນທີ 11/08/2022 ໃຫ້ມີຜົນວັນທີ 12/08/2022; ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.