ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 08/06/2022

  1. Home
  2. »
  3. ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 08/06/2022

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 0703/ອຄ.
ລົງວັນທີ 07/06/2022 ໃຫ້ມີຜົນວັນທີ 08/06/2022; ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.