ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 06/07/2023

  1. Home
  2. »
  3. ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 06/07/2023

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0677/ກຄພນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 05/07/2023.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 06/07/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ