ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 05/11/2021

  1. Home
  2. »
  3. ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 05/11/2021

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 0144/ອຄ.
ລົງວັນທີ 05/11/2021 ໃຫ້ມີຜົນວັນທີ 06/11/2021; ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.