ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 02/04/2022

  1. Home
  2. »
  3. ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 02/04/2022

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 0395/ອຄ.
ລົງວັນທີ 01/04/2022 ໃຫ້ມີຜົນວັນທີ 02/04/2022; ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.