LUBRICANTS

ພີທີທີ ໄດນາມິກ ຊິນເທີຕິກ SAE 5W-40
PTT DYNAMIC SYNTHETIC

ເປັນນ້ຳມັນເຄື່ອງສັງເຄາະ 100% ຄຸນນະພາບສູງສຸດ ສູດລົດເຖົ້າເພື່ອເທັກໂນໂລຢີດີເຊວສະອາດ ແລະ ອຸປະກອນບຳບັດໄອເສຍທຸກປະເພດ ຜະສານເທັກໂນໂລຢີ DDL BOOSTER ເພື່ອຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ປົກປ້ອງການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງຊີ້ນສ່ວນຂອງເຄື່ອງຈັກ ອອກແບບມາສຳລັບເພື່ອເຄື່ອງຈັກກາຊວນລະບົບຄອມມອນເລວ ລົດຍົນທົ່ວໄປ ຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຈັກໄດ້ດົນນານທີ່ສຸດ.

 

ຄຸນສົມບັດ

• ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຄວບຄຸມຂະເມົ່າທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການເຜົາໄຫມ້ ລົດການເກີດຄາບແລະ ສີ່ງສົກກະປົກ ໃນເຄື່ອງຈັກ .
• ປົກປ້ອງເຄື່ອງຈັກໃນທັນທີທີ່ເລີ່ມຕິດຈັກ ແລະ ເພີ່ມການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ.
• ໃນຟີມນ້ຳມັນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ ຊ່ວຍປົກປ້ອງການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໃນທຸກສະພາບການຂັບຂີ່.
• ຊ່ວຍຫຼຸດອາການກິນນ້ຳມັນເຄື່ຶອງເມື່ອມີການໃຊ້ງານໜັກ ຫລື ໃຊ້ງານໃນອຸນຫະພູມສູງ.
• ຄົງທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການເຊື່ອມສະພາບໄດ້ດີ ຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງນ້ຳມັນ.
• ຜ່ານການທົດສອບພາກສະຫນາມກັບລົດກະບະຂັບເຄື່ອນ4ລໍ້ຕາມສະພາບອາກາດຖະໜົນຫົນທາງທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ(ປະເທດໄທ).

 

ການໃຊໍ້ງານ
• ອອກແບບມາສຳລັບເພື່ອເຄື່ອງຈັກກາຊວນລະບົບຄອມມອນເລວ ລົດຈັກກາຊວນປະສິດທິພາບສູງ ລົດຍົນທົ່ວໄປ.
•ໃຊ້ກັບເຄື່ອງຈັກດີເຊວຕິດຕັ້ງລະບົບເຊື້ອໄຟຮ່ວມ (Diesel Dual Fuel)
•ເຫມາະສຳລັບເພື່ອເຄື່ອງຈັກກາຊວນລະບົບຄອມມອນເລວ ທີ່ມີລະບົບຫມຸນອາຍເສຍ (EGR) ແລະ ເທີໂບຊາດເຈີ້.
•ແນະນຳສຳຫລັບເຄື່ອງຈັກທີ່ແນະນຳໃຊ້ເບີຄວາມຂຸ້ນຫນຽວທີ່ເບີ SAE 5W-40.

 

ມາດຕະຖານ
• API CI 4 , CH 4 , CG 4 /SM
• ACEA E 7
• VOLVO VDS 4
• MB 228.31
• CUMMINS 20081

ດາວໂຫຼດລາຍລະອຽດສິນຄ້າ