ບໍລິສັດ ພີທີທີ(ລາວ)ຈຳກັດ ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຈຳນວນ 3 ຕຳແຫນ່ງ:

1. Sales Area Manager

2. Service Station Training

3. ຜູ້ຊ່ວຍປະສານງານດ້ານເອກະສານ Operation Engineer& Maintenance

ເງື່ອນໄຂ ຫລື ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກມີດັ່ງນີ້:

1. ເພດຍິງ ຫລື ຊາຍ

2. ຈົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ/ປະລິນຍາຕີ ຂື້ນໄປ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫລື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

3. ເປັນຄົນສັນຊາດລາວ

4. ສາມາດເດີນທາງຕ່າງແຂວງໄດ້ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່

5. ຖ້າມີປະສົບການມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາພິເສດ

6. ຖ້າໄດ້ພາສາອັງກິດ, ຈີນ ແລະ ສາພາຫວຽດ(ອ່ານໄດ້,ຂຽນໄດ້) ຈະພິຈາລະນາພິເສດ ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງ 1,2

7. ຖ້ານໍາໃຊ້ລະບົບ SAP ໄດ້ຈະພິຈາລະນໍາ ພິເສດ

8. ສາມາດນໍາໃຊ້ Microsoft Office ໄດ້

9. ເງີນເດືອນແມ່ນອີງຕາມໂຄງສ້າງຂອງບໍລິສັດກຳນົດ

#ເວລາໃນການຮັບສະໝັກ: ເປີດຮັບສະຫມັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 06-31/03/20240 ໃນໂມງ ແລະ ວັນເວລາລັດຖະການ.

#ວິທີສະໝັກວຽກ: ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມໄດ້ທີ່ເວບໄຊຂອງ ພີທີທີ (ລາວ) WWW.PTTLAO.com

#ສາມາດຍື່ນໃບສະໝັກໄດ້ທີ່: ສຳນັກງານໃຫຍ່ ພີທີທີ (ລາວ) ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ Email: HRpttlao2022@gmail.com

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ ເບີໂທ 020 5939 6551