ຮ່ວມງານກັບເຮົາ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 1 ຕຳແໜ່ງ Legal Officer (ນັກກົດໝາຍ)

ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ: ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 25-40 ປີ, ເປັນບຸກຄົນ ສັນຊາດ ລາວ ຫຼື ສັນຊາດໄທ, ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ອຸດສະຫະກຳ/ເຄມີ/ວິທະຍາສາດ/ວິສະວະກຳ ...
22/03/2021