ຮ່ວມງານກັບເຮົາ

  1. Home
  2. »
  3. ຮ່ວມງານກັບເຮົາ

ວິສະວະກອນຄັງນໍ້າມັນ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ

ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ: ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 25-40 ປີ, ເປັນບຸກຄົນ ສັນຊາດ ລາວ ຫຼື ສັນຊາດໄທ, ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ອຸດສະຫະກຳ/ເຄມີ/ວິທະຍາສາດ/ວິສະວະກຳ ...
21/09/2020

ຂໍອະໄພ ຕອນນີ້ທາງບໍລິສັດ ພີທີທີ ລາວ ຈຳກັດ ຍັງບໍ່ມີການເປີດຮັບສະໝັກງານ