ວິສະວະກອນຄັງນໍ້າມັນ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ

ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ: ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 25-40 ປີ, ເປັນບຸກຄົນ ສັນຊາດ ລາວ ຫຼື ສັນຊາດໄທ, ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ປະລິນຍາໂທ ...
21/09/2020

ຂໍອະໄພ ຕອນນີ້ທາງບໍລິສັດ ພີທີທີ ລາວ ຈຳກັດ ຍັງບໍ່ມີການເປີດຮັບສະໝັກງານ