ແຜນທີ່ຕຳແໜ່ງ Cafe Amazon

Cafe Amazon ພາກເໜືອ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຫຼວງນໍ້າທາ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໜອງບົວເວັງ
ເມືອງ ນໍ້າທາ
ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຫຼວງພະບາງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ຄົກຫວ່າ
ນະຄອນຫຼວງພະບາງ
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ບໍ່ແກ້ວ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ອຸດົມ
ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ
ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຫົງສາ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານໂພນສູງ
ເມືອງຫົງສາ
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ໄຊຍະບູລີ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ສີມຸງຄຸນ
ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ສຸກຂະເສີມ (ຊຽງຂວາງ 2)

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ເທີນ
ເມືອງ ໂພນສະຫວັນ
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ບົວຄ່ຽມ (ຊຽງຂວາງ 1)

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ທົ່ງມີໄຊ
ເມືອງ ແປກ
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

Cafe Amazon ພາກກາງ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ນາຊາຍທອງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ນາຊາຍທອງເໜືອ
ເມືອງ ນາຊາຍທອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ໜອງແຕ່ງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໜອງແຕ່ງ
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ແກ້ງແຮດ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ແກ້ງແຮດ
ເມືອງ ໄຊບູລີ
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ວີແອວວີ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໜອງຜື
ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ວັດຈັນ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ວັດຈັນ
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຕານມີໄຊ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ຕານມີໄຊ
ເມືອງ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ໄຊທານີ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ
ເມືອງ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ໂພນຕ້ອງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ພນຕ້ອງສະຫວາດ
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຄູນຄໍາ 1

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໂຄກສີວິໄລ
ເມືອງ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ພອນທິບ 1

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ຫ້ວຍນາງລີ້
ເມືອງ ທ່າແຂກ
ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ນາໄຊ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ນາໄຊ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຄູນຄໍາ 2

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ແສງສະຫວ່າງ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຄູນຄໍາ 3

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ດົງດຳດວນ
ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຄູນຄຳ 5

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ຫ້ວຍສຽດ
ເມືອງ ປາກຊັນ
ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຫຼັກ 35

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ຫຼັກ 35
ເມືອງ ຈຳພອນ
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ໜອງດາ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໜອງດາ
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ດອນກອຍ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ດອນກອຍ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ທາດຫຼວງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ທາດຫຼວງ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ເຮືອງອານົງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ນໍ້າສາງ
ເມືອງ ປາກກະດິງ
ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ້

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໜອງຈັນ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຈະເລີນໄຊ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ອຸດົມມີໄຊ
ເມືອງ ອຸທຸມພອນ
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ບຶງຂະຫຍອງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ບຶງຂະຫຍອງ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຫັດສະດີ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ຫັດສະດີ
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ພອນທິບ 2

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ຈອມທອງ
ເມືອງ ທ່າແຂກ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ວິໄລວັນ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໂພນສີນວນ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ດົງໂດກ 1

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ຄໍາຮຸ່ງ
ເມືອງ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ດົງໂດກ 3

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ດົງໂດກ
ເມືອງ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ວັດໄຕ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ວັດໄຕ
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ອາດເອເວນິວ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ພະຂາວ
ເມືອງ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ສະພັງມຶກ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ສະພັງມຶກ
ເມືອງ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ອາແບັກ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ສະພານທອງ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຕົ້ນເພັດນໍາໂຊກ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໂພນພິມ
ເມືອງ ທ່າແຂກ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ 103

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ທົ່ງພານທອງ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ດົງໂດກ 2

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ດົງໂດກ
ເມືອງ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ດົງຄໍາຊ້າງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ດົງຄໍາຊ້າງ
ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຫ້ວຍຫົງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ທະນາຄານ ເອັສທີ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ເມືອງວາທ່າ
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ສິລິ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໂພນພະເນົາ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຄອມເຊັນເຕີ້

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໂພນສະຫວັນເໜືອ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ເຄພີ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ດົງໂພສີ
ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຮ່ອງແກ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ຮ່ອງແກ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຈອມແຈ້ງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ຈອມແຈ້ງ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ທ່າສະຫວ່າງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ທ່າສະຫວ່າງ
ເມືອງ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ແສງວິໄຊ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ດົງນາໂຊກ
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ໜອງດ້ວງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໜອງດ້ວງ
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ໂພນໂຮງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ນາກໍ່າ
ເມືອງ ໂພນໂຮງ
ແຂວງ ວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ວັງວຽງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ວຽງແກ້ວ
ເມືອງ ວັງວຽງ
ແຂວງ ວັງວຽງ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ກາສີ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ວຽງແກ້ວ
ເມືອງ ກາສີ
ແຂວງ ວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ວີແອວວີ 2

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ລັດຕະນະລັງສີ
ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ວັງວຽງ 2

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ເມືອງຊອງ
ເມືອງ ວັງວຽງ
ແຂວງ ວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ປັນຍາທິລາດ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ນາເລົ່າ
ເມືອງ ວຽງຈັນ
ແຂວງ ວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ແດນສະຫວັນ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ແດນສະຫວັນ
ເມືອງ ເຊໂປນ
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ພົງສະຫວັນ ຫຼັກ 20

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ທົ່ງຈະເລີນ
ເມືອງ ຄຳເກີດ
ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ 450 ປີ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໂຊກໃຫຍ່
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ໄອເຕັກ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໂພນທັນ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ເຟຣນຊິບ ມໍ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ
ເມືອງ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ໜອງສ້າງທໍ່

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໜອງສ້າງທໍ່
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ສີວິໄລ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ສີວິໄລ
ເມືອງ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ດວງວິໄລແກ້ວ (ໂພນພະເນົາ 2)

Cafe Amazon ພາກໃຕ້

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ບາຈຽງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ໝື່ນຫຼວງ
ເມືອງ ບາຈຽງ
ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ດົງກະໂລງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ດົງກະໂລງ
ນະຄອນປາກເຊ
ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ປາກຊ່ອງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ຫຼັກເມືອງ
ເມືອງ ປາກເຊ
ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ແກ້ວສຳພັນ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ແກ້ວສຳພັນ
ນະຄອນປາກເຊ
ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຫົວແຊ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ຫົວແຊ
ເມືອງ ບາຈຽງ
ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ວັດຫຼວງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ຫຼັກເມືອງ
ນະຄອນປາກເຊ
ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ພົງສະຫວັນ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ຄົງນະກອນ
ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ
ແຂວງ ສາລະວັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ສາລະວັນ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ຫຼັກ2
ເມືອງ ສາລະວັນ
ແຂວງ ສາລະວັນ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ເຊກອງ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ພອນຄໍາ
ເມືອງ ລະມາມ
ແຂວງ ເຊກອງ
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ຄູນຄໍາ 4

ທີ່ຢູ່ຮ້ານ
ບ້ານ ເວີນແຄນ
ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ
ແຂວງ ອັດຕະປື
📌 ຕຳແໜ່ງຮ້ານ

ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ ສວນແຄນ ສາລະວັນ