ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ແລະ ສະເໜີແນະການໃຫ້ບໍລິການ

  1. Home
  2. »
  3. ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການ
  4. »
  5. ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ແລະ ສະເໜີແນະການໃຫ້ບໍລິການ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ແລະ ສະເໜີແນະການໃຫ້ບໍລິການ

ມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈຮ່ວມທຸລະກິດກັບ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ວຍການບໍລິການຄົບວົງຈອນ  ຖືກຕ້ອງຕາມກຳນົດເວລາ.

ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະປະເພດ

ປະເພດເລື່ອງທີ່ຕ້ອງການຕິດຕໍ່ ໝາຍເລກຕິດຕໍ່ E-mail ໝາຍເລກ FAX
ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ (856-20) 55548619 Bountham.s@pttlao.com (856-21) 453393
ຜະລິດຕະພັນເຊື້ອໄຟອຸດສາຫະກຳ (856-20) 55548576 Somboon.c@pttlao.com
ຜະລິດຕະພັນນໍ້າມັນເຄື່ອງ (856-20) 55107558 Sattha.l@pttlao.com
ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ (856-20) 55548631 Nitda.l@pttlao.com
ຮ້ານຊານົມໄຂ່ມຸກ Pearly Tea (856-20) 55548647 Thongchan.s@pttlao.com
ຮ້ານເຂົ້າປຽກປູ ປາກເຊ (856-20) 55548647 Thongchan.s@pttlao.com
Fit Auto ແລະ Procheck (856-20) 55566644 Mamgkone.s@pttlao.com
ພື້ນທີ່ຫວ່າງໃນສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ (85620) 5554 8841 Vannaxay.p@pttlao.com

ທີ່ຢູ່

ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ

426 ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ບ້ານຮ່ອງແກ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ແຈ້ງຂໍ້ສະເໜີ

(856-21) 453391
PTTLAO.com