ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ແລະ ສະເໜີແນະການໃຫ້ບໍລິການ

ມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈຮ່ວມທຸລະກິດກັບ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ວຍການບໍລິການຄົບວົງຈອນ  ຖືກຕ້ອງຕາມກຳນົດເວລາ.

ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະປະເພດ

ປະເພດເລື່ອງທີ່ຕ້ອງການຕິດຕໍ່ໝາຍເລກຕິດຕໍ່E-mailໝາຍເລກ FAX
ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ(856-20) 55548619Bountham.s@pttlao.com(856-21) 453393
ຜະລິດຕະພັນເຊື້ອໄຟອຸດສາຫະກຳ(856-20) 55548576Somboon.c@pttlao.com
ຜະລິດຕະພັນນໍ້າມັນເຄື່ອງ(856-20) 55107558Sattha.l@pttlao.com
ຮ້ານ ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ(856-20) 55548631Nitda.l@pttlao.com
ຮ້ານຊານົມໄຂ່ມຸກ Pearly Tea(856-20) 55548647Thongchan.s@pttlao.com
ຮ້ານເຂົ້າປຽກປູ ປາກເຊ(856-20) 55548647Thongchan.s@pttlao.com
Fit Auto ແລະ Procheck(856-20) 55566644Mamgkone.s@pttlao.com
ພື້ນທີ່ຫວ່າງໃນສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ(85620) 5554 8841Vannaxay.p@pttlao.com

ທີ່ຢູ່

ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ

426 ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ບ້ານຮ່ອງແກ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ແຈ້ງຂໍ້ສະເໜີ

(856-21) 453391
PTTLAO.com