FIT AUTO

ຟິດອໍໂຕ້ (FIT AUTO) ເປັນສູນບໍລິກາລົດຍົນ ສ້ອມບຳລຸງຕາມໄລຍະ, ກວດເຊັກສະພາບລົດ, ໃຫ້ບໍລິການປ່ຽນຖ່າຍອາໄຫລ່ລົດ, ບໍລິການລ້າງລົດ ໂດຍເລີ່ມເປີດບໍລິການແຕ່ວັນທີ 9 ມີນາ ປີ 2017  ເປັນຕົ້ນມາ.

ຟິດອໍໂຕ້ (FIT AUTO) ຄືສູນບໍລິການລົດທີ່ອອກແບບໃຫ້ເປັນສູນບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເຂົ້າເຖິງ ເນື່ອງຈາກ ຟິດອໍໂຕ້ (FIT AUTO) ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ PTT Station ເພື່ອເນັ້ນຢໍ້າຄວາມເປັນສູນບໍລິການແບບ One-Stop-Service ຄືການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຢ່າງຄົບວົງຈອນ  ດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳມັນເຄື່ອງຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ອາໄຫລ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄຫມ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີເຄື່ອງຕັ້ງສູນຖ່ວງລໍ້ ດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍລູກຄ້າທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳເຖິງສະພາບຂອງລົດ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງຕ່າງໆ ໃນການໃຊ້ງານຈາກຊ່າງຜູ້ຊຳນານວຽກທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົບທາງດ້ານສະເພາະ ບໍລິສັດ ພີທີທີໂອອາ ນ້ຳມັນ ແລະ ການຄ້າປີກ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ).

ມີ 4 ສາຂາ

#

FIT AUTO ສາຂາ ດອນກອຍ

ໃນສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ ດອນກອຍ
ບ້ານດອນກອຍ,
ເມືອງສີສັດຕະນາກ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເປີດບໍລິການ 08:00 – 17:30 ໂມງ

#

FIT AUTO ສາຂາ ດົງຄຳຊ້າງ

ໃນສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ ດົງຄຳຊ້າງ
ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ,
ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເປີດບໍລິການ 08:00 – 17:30 ໂມງ

#

FIT AUTO ສາຂາ ຄູນຄຳ 2

ໃນສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ ຄູນຄໍາ 2
ບ້ານແສງສະຫວ່າງ,
ເມືອງໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເປີດບໍລິການ 08:00 – 17:30 ໂມງ

#

FIT AUTO ສາຂາ ຄູນຄຳ 3

ໃນສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ ຄູນຄໍາ 3
ບ້ານດົງດໍາດວນ,
ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ,
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ເປີດບໍລິການ 08:00 – 17:30 ໂມງ

ບໍລິການຈາກ FIT AUTO

  • ປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນເຄື່ອງ
  • ແບັດເຕີລີ້
  • ອາໄຫຼ່ລົດຍົນ
  • ປ່ຽນຢາງລົດ
  • ກວດເຊັກສະພາບລົດ
  • ລະບົບເບກ
  • ລະບົບໂຊກອັບ
  • ເຄື່ອງປະດັບຍົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

FIT Auto LAO PDR

ທ. ມັງກອນ ສຸລິໂຍສັກ
 (85620) 5556 6644
MANGKONE.S@pttlao.com

ທ. ເນັ່ງ ວິໄລບຸດ
 (85620) 5554 8680
NENG.V@pttlao.com

ທ. ດາວິດ ວິໄລບຸດ
  (85620) 55821424
DAVID.V@pttlao.com