PROCheck

     ໂປຣເຊັກ (PROCheck) ເປັນສູນບໍລິການລົດທີ່ອອກແບບໃຫ້ເປັນສູນບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເຂົ້າເຖິງ ເນື່ອງຈາກ ໂປຣເຊັກ (PROCheck) ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ PTT Station ເພື່ອເນັ້ນຢໍ້າຄວາມເປັນສູນບໍລິການແບບ One-Stop-Service ຄືການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຢ່າງຄົບວົງຈອນ  ດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳມັນເຄື່ອງຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ອາໄຫລ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄຫມ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີເຄື່ອງຕັ້ງສູນຖ່ວງລໍ້ດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍລູກຄ້າທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳເຖິງສະພາບຂອງລົດ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງຕ່າງໆ ໃນການໃຊ້ງານຈາກຊ່າງຜູ້ຊຳນານວຽກທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົບທາງດ້ານສະເພາະ ບໍລິສັດ ພີທີທີໂອອາ ນ້ຳມັນ ແລະ ການຄ້າປີກ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ).

ມີ 5 ສາຂາ

#

PROCheck ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ

ໃນສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ ຫຼວງພະບາງ
ບ້ານຄົກວ່າ,
ນະຄອນຫຼວງພະບາງ,
ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ເປີດບໍລິການ 08:00 – 17:30 ໂມງ

#

PROCheck ສາຂາ ໜອງແຕ່ງ

ໃນສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ ໜອງແຕ່ງ
ບ້ານໜອງແຕ່ງ,
ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເປີດບໍລິການ 08:00 – 17:30 ໂມງ

#

PROCheck ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ

ໃນສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ ໂພນຕ້ອງ
ບ້ານໂພນຕ້ອງ,
ເມືອງຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເປີດບໍລິການ 08:00 – 17:30

#

PROCheck ສາຂາ ໄຊທານີ

ໃນສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ ໄຊທານີ
ບ້ານໄຊສະຫວ່າງ,
ເມືອງໄຊທານີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເປີດບໍລິການ 08:00 – 17:30

#

PROCheck ສາຂາ ວີແອວວີ

ໃນສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ ວີແອວວີ
ບ້ານໜອງຜື,
ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ,
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ເປີດບໍລິການ 08:00 – 17:30

ບໍລິການຈາກ PROCheck

  • ປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນເຄື່ອງ
  • ແບັດເຕີລີ້
  • ອາໄຫຼ່ລົດຍົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນສູນບໍລິຫານລົດຍົນ

FIT Auto LAO PDR

ທ. ມັງກອນ ສຸລິໂຍສັກ
 (85620) 5556 6644
MANGKONE.S@pttlao.com

ທ. ເນັ່ງ ວິໄລບຸດ
 (85620) 5554 8680
NENG.V@pttlao.com

ທ. ດາວິດ ວິໄລບຸດ
  (85620) 5582 1424
DAVID.V@pttlao.com