ຜະລິດຕະພັນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

 

1. ຜະລິດຕະພັນໃນກຸ່ມນໍ້າມັນໃສ ປະກອບດ້ວຍ

ນໍ້າມັນກາຊວນ DIESEL

ນໍ້າມັນແອັດຊັງທຳມະດາ REGULAR91

ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ SUPER95

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນເຊື້ອໄຟອຸດສາຫະກຳ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ

ທ. ບຸນທຳ ແສງສະຫວ່າງ
 (85620) 5554 8619
BOUNTHAM.S@pttlao.com

ທ. ປະສິດ ຈຸນລະມະນີ
 (85620) 5554 8640
PASITH.C@pttlao.com

ທ. ເຂັມພອນ ພຸດທະວົງສາ
 (85620) 5554 8614
KHEMPHONE.P@pttlao.com

ທ. ສຸກດາວອນ ມະນີບຸດ
 (85620) 5554 8609
SOUKDAVONE.M@pttlao.com