ຜະລິດຕະພັນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

 

ຜະລິດຕະພັນໃນກຸ່ມນໍ້າມັນໃສ ປະກອບດ້ວຍ

     ນໍ້າມັນກາຊວນ DIESEL

     ນໍ້າມັນແອັດຊັງທຳມະດາ REGULAR91

     ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ SUPER95

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນເຊື້ອໄຟອຸດສາຫະກຳ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ

ທ. ສົມບູນ ເຊື້ອອະໄພ
 (85620) 5554 8576
somboon.c@pttlao.com

ນ. ຈອມໃຈ ເກດຄໍາພີນ
 (85620) 5554 8570
chomchai.k@pttlao.com

ທ. ຕົ່ວ ມາລາວອນ
 (85620) 5554 8676
toua.m@pttlao.com

ທ. ສຸກດາວອນ ມະນີບຸດ
 (85620) 5554 8609
soukdavone.m@pttlao.com