ຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ

  1. Home
  2. »
  3. ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການ
  4. »
  5. ຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ

ຜະລິດຕະພັນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

 

ຜະລິດຕະພັນໃນກຸ່ມນໍ້າມັນໃສ ປະກອບດ້ວຍ

     ນໍ້າມັນກາຊວນ DIESEL

     ນໍ້າມັນແອັດຊັງທຳມະດາ REGULAR91

     ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ SUPER95

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນເຊື້ອໄຟອຸດສາຫະກຳ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ

ທ. ບຸນທຳ ແສງສະຫວ່າງ
 (85620) 5554 8619
BOUNTHAM.S@pttlao.com

ນ. ຈອມໃຈ ເກດຄໍາພີນ
 (85620) 5554 8570
chomchai.k@pttlao.com

ທ. ເຂັມພອນ ພຸດທະວົງສາ
 (85620) 5554 8614
KHEMPHONE.P@pttlao.com

ທ. ສຸກດາວອນ ມະນີບຸດ
 (85620) 5554 8609
SOUKDAVONE.M@pttlao.com