ລາຍຊື່ສະຖານີບໍລິການທັງໝົດ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ໂພນຕ້ອງ

ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ໂພນພະເນົາ

ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ໜອງແຕ່ງ

ບ້ານ ໜອງແຕ່ງໃຕ້, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ໜອງດາ

ບ້ານ ໜອງດາ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ບໍ່ແກ້ວ

ບ້ານ ອຸດົມ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ບໍ່ແກ້ວ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຫຼວງພະບາງ

ບ້ານ ຄົກວ່າ, ເມືອງ ຫລວງພະບາງ, ຫລວງພະບາງ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ໄຊທານີ

ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຫົງສາ

ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ຫົງສາ, ໄຊຍະບູລີ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ເວີນທາດ

ບ້ານ ເວີນທາດ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ບໍລິຄຳໄຊ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ໄຊຍະບູລີ

ບ້ານ ສີມຸງຄຸນ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ໂພນໂຮງ

ບ້ານ ນາກ່ຳ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ກາສີ

ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ເມືອງ ກາສີ, ວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ແກ້ງແຮດ

ບ້ານ ແກ້ງແຮ້ດ, ເມືອງ ໄຊບູລີ, ສະຫວັນນະເຂດ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ສາລະວັນ

ບ້ານ ຫຼັກ 2, ເມືອງ ສາລະວັນ, ສາລະວັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ດົງກະໂລງ

ບ້ານ ດົງກະໂລງ, ເມືອງ ປາກເຊ, ຈຳປາສັກ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ປາກຊ່ອງ

ບ້ານ ຫລັກເມືອງ, ເມືອງ ປາກຊ່ອງ, ຈຳປາສັກ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ນາຊາຍທອງ

ບ້ານ ນາຊາຍທອງເໜືອ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຄູນຄໍາ 1

ບ້ານ ໂຄກສີວິໄລ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ກິ່ງນະກອນ

ບ້ານ ນາໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຄູນຄໍາ 2

ບ້ານ ແສງສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ດອນກອຍ

ບ້ານ ດອນກອຍ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຄູນຄໍາ 5

ບ້ານ ຫ້ວຍສຽດ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ບໍລິຄຳໄຊ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ເຮືອງອານົງ

ບ້ານ ນ້ຳຊັນ, ເມືອງ ປາກກະດິງ, ບໍລິຄຳໄຊ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ພອນທິບ

ບ້ານ ຫ້ວຍນາງລີ້, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ຄຳມ່ວນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ວີແອວວີ

ບ້ານອຸດົມວິໄລ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ສະຫວັນນະເຂດ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຄູນຄໍາ 3

ບ້ານ ສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ສະຫວັນນະເຂດ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຫຼັກ35

ບ້ານຫລັກ 35, ເມືອງຈຳພອນ, ສະຫວັນນະເຂດ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຕົ້ນເພັດນໍາໂຊກ

ບ້ານ ໂພນພິມ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ຄຳມ່ວນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ແສງທອງ

ບ້ານ ດົງຄຳຊ້າງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຈະເລີນໄຊ

ບ້ານອຸດົມມີໄຊ, ເມືອງອຸທຸມພອນ, ສະຫວັນນະເຂດ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ວິໄຊ ວາລະວົງ

ບ້ານຫົວແຊ, ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ, ຈຳປາສັກ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ດວງດີ

ບ້ານແກ້ວສຳພັນ, ເມືອງປາກເຊ, ຈຳປາສັກ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຄູນຄໍາ 4

ບ້ານເວີນແຄນ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ອັດຕະປື

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ພົງສະຫວັນ

ບ້ານ ນາປົ່ງ, ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ, ສາລະວັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ທ່າສະຫວ່າງ

ບ້ານ ທ່າສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ແສງວິໄຊ

ບ້ານ ປາກທ້າງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ໜອງດ້ວງ

ບ້ານ ໜອງດ້ວງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ພີທີທີ ປັນຍາທິລາດ

ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ເຊກອງ

ບ້ານ ໂພນຄຳ, ເມືອງ ລະມານ, ເຊກອງ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ບາຈຽງ

ບ້ານ ໝື່ນຫຼວງ, ເມືອງ ບາຈຽງ, ຈຳປາສັກ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ

#

ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ບຸນນະກອນ

ບ້ານ ຕານມີໄຊ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ