ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ຈັດຫາ-ແລະ-ຂົນສົ່ງ-1

📣📣ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 📣📣

06/12/2022
🎉🎉ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ)​ ຈຳກັດ. ມີຈຸດປະສົງຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຕຳແຫນ່ງ ຈັດຫາແລະຂົນສົ່ງ 🎉🎉 ໂດຍມີເງື່ອນໄຂຜູ້ສະມັກຕາມດ້ານລຸ່ມ: ເປີດຮັບສະໝັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 06 ທັນວາ 2022 ຈົນເຖິງ 06 ມັງກອນ 2023 ນີ້. ...
Graphic-design

📣📣ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 📣📣

06/12/2022
🎉🎉ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ)​ ຈຳກັດ. ມີຈຸດປະສົງຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຕຳແຫນ່ງ Graphic Design 🎉🎉 ໂດຍມີເງື່ອນໄຂຜູ້ສະມັກຕາມດ້ານລຸ່ມ: ເປີດຮັບສະໝັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 06 ທັນວາ 2022 ຈົນເຖິງ 06 ມັງກອນ 2023 ນີ້. ...
ຮັບສະໝັກພະນັກງານສັນຍາຈ້າງປະຕິບັດການປະຈຳສາງນ້ຳມັນ

📣📣ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 📣📣

17/11/2022
🎉🎉ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ)​ ຈຳກັດ. ມີຈຸດປະສົງຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຫລາຍຕຳແໜ່ງ ( ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ) ປະຈຳສາງນ້ຳມັນ ວຽງຈັນ, ປາກຊັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ 🎉🎉 ໂດຍມີເງື່ອນໄຂຜູ້ສະມັກຕາມດ້ານລຸ່ມ: ເປີດຮັບສະໝັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 17 ພະຈິກ ຈົນເຖິງ ...
20221109_152516

📣📣ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 📣📣

10/11/2022
🎉🎉ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ)​ ຈຳກັດ. ມີຈຸດປະສົງຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ Oil Supply Management Division Manager 🎉🎉 ໂດຍມີເງື່ອນໄຂຜູ້ສະມັກຕາມດ້ານລຸ່ມ: ເປີດຮັບສະໝັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 10 ພະຈິກ ຈົນເຖິງ 30 ພະຈິກ ...