ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ

  1. Home
  2. »
  3. ກ່ຽວກັບ ພິທີທີ (ລາວ)
  4. »
  5. ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ

ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ

ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ : ຖະໜົນ 426 ກຳແພງເມືອງ, ບ້ານຮ່ອງແກ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ : (856-21) 453391-2

ແຟັກ : (856-21) 419003-5