ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

  1. Home
  2. »
  3. ກ່ຽວກັບ ພິທີທີ (ລາວ)
  4. »
  5. ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

ທ່ານ ທີຣະ ວິຣະວົງ

ຜູ້ອໍານວຍການ

ທ່ານ ພະຣົດ ເລີດພິທັກສິນໄຊ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ
ສາຍງານການເງິນ ແລະ ແຜນ

ທ່ານ ວິທະຍາ ວິບູນທີຣາວຸດ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ສາຍງານການຕະຫຼາດ

ທ່ານ ວັນສະຫວ່າງ ສ່ອງແສງ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ສາຍງານທຸລະກິດຄ້າປີກ

ທ່ານ ຈໍຣາຍຸດ ໂມສາລີຍານົນ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ສາຍງານຈັດຊື້ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ທ່ານ ທີຣະ ວິຣະວົງ

ຮັກສາການ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ສາຍງານສະໜັບສະໜູນ​ອົງກອນ