ທ່ານ ທີຣະ ວິຣະວົງ

ຜູ້ອໍານວຍການ

ທ່ານ ພະຣົດ ເລີດພິທັກສິນໄຊ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ
ສາຍງານການເງິນ ແລະ ແຜນ

ທ່ານ ວິທະຍາ ວິບູນທີຣະວຸດ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ສາຍງານການຕະຫຼາດ

ທ່ານ ຈັນສະຫວ່າງ ສີຄຳແພງ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ສາຍງານທຸລະກິດເສີມ

ທ່ານ ຈໍຣາຍຸດ ໂມສາລີຍານົນ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ສາຍງານຈັດຫາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໂລຈິສຕິກ

ທ່ານ ວັນສະຫວ່າງ ສ່ອງແສງ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ສາຍງານສະໜັບສະໜູນ​ອົງກອນ