ວິສະວະກອນຄັງນໍ້າມັນ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ

 1. Home
 2. »
 3. ວິສະວະກອນຄັງນໍ້າມັນ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ

ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ

 • ເພດຊາຍ
 • ຈົບການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ ຫຼື ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາວິສະວະກຳໄຟຟ້າ, ກົນຈັກ, ອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ເປັນບຸກຄົນ ສັນຊາດ ລາວ ຫຼື ສັນຊາດໄທ
 • ມີປະສົບການເຮັດວຽກ
 • ສາມາດໃຊ້ໂປແກຣມຄອມພິວເຕີ້ພື້ນຖານເຊັ່ນ: Microsoft Word, Excel, Auto CAD ຫຼື ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ນໍາສະເໜີໄດ້ດີ
 • ສາມາດເດີນທາງຕ່າງແຂວງໄດ້
 • ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງດ້ານ Safety Officer (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
 • ສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ດີ (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

#ເວລາໃນການຮັບສະໝັກ: ແຕ່ວັນທີ 01/03/2022 – 17/03/2022 ໃນໂມງ ແລະ ວັນເວລາລັດຖະການ.

#ວິທີສະໝັກວຽກ: ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມໄດ້ທີ່ເວບໄຊຂອງ ພີທີທີ (ລາວ) WWW.PTTLAO.com

#ສາມາດຍື່ນໃບສະໝັກໄດ້ທີ່: ສຳນັກງານໃຫຍ່ ພີທີທີ (ລາວ) ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ Email: phaknalay.k@pttlao.com

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ ເບີໂທ 021 453391