“ງານເປີດພື້ນທີ່ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຕະຫຼາດນັດສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດລາວ”

“ງານເປີດພື້ນທີ່ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຕະຫຼາດນັດສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດລາວ”

ເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາ 2021ທີ່ຜ່ານມາ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ໄດ້ຈັດ “ງານເປີດພື້ນທີ່ ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຕະຫຼາດນັດສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດລາວ”  ເຊິ່ງເປັນງານສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕພາກ ວິສາຫະກິດລາວ ໂດຍຜ່ານການຈັດ ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ.           ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ