ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຄ້າຂອງ ພີທີທີ (ລາວ) ຮ່ວມໃຈຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຄ້າຂອງ ພີທີທີ (ລາວ) ຮ່ວມໃຈຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ໃນວັນທີ 23​ຕຸລາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ພີທີທີ (ລາວ) ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຄ້າຂອງ ພີທີທີ (ລາວ) ໄດ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສົມທົບທຶນ ມອບເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ ບ້ານວັງຄົດ, ບ້ານຫ້ວຍສານ, ບ້ານເຊໂໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລວມມູນຄ່າ 12,000,000 ກີບ. ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ມອບຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ແກ່ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ.

ໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ 2020 ພີທີທີ (ລາວ) ໄດ້ມອບຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ແກ່ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ເພື່ອສະໜັບສະໜູນລົນນະລົງການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຖືກປະເພດ ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບແກ່ສັງຄົມ. ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ພີທີທີ (ລາວ) ສະໜັບສະໜູນເຄື່ອງຈັກຕັດຫຍ້າໃຫ້ແກ່ ສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ (ຫຼັກ22).

ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2020 ພີທີທີ (ລາວ) ໄດ້ມອບເຄື່ອງຈັກຕັດຫຍ້າ ຈໍານວນ 5 ເຄື່ອງ ແລະ ນໍ້າດື່ມ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍານວນ 30 ແພັກ ໃຫ້ແກ່ ສູນພັດທະນາ ແລະ ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ໂຄງການ “ແຍກແລກຍີ້ມ” ທີ່ ພີທີທີ (ລາວ).

ເພື່ອຫຼຸດໂລກຮ້ອນ ຫຼຸດມົນລະພິດທາງອາກາດ ຫຼຸດການໃຊ້ພະລັງງານ ຫຼຸດຈໍານວນຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼຸດແຫຼ່ງສະສົມຂອງເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ເພື່ອການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ຫຼຸດງົບປະມານການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ສາມາດນໍາໄປສ້າງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ສ້າງເປັນລາຍຮັບໄດ້.     ພີທີທີ (ລາວ) ຈຶ່ງໄດ້ຈັດ ໂຄງການ “ແຍກແລກຍິ້ມ” ຂຶ້ນທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ພີທີທີ (ລາວ) ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ